BOZP a PO - KOMPLETNÍ SERVIS

Bezpečnost práce a požární ochrana v ČR

                                                      

                                                                            

 

                                                          C e n t r u m    B O Z P   p r o   f i r m y   a   p o d n i k a t e l e

 

Školení BOZP 

 • Obecné školení BOZP
 • Povinnosti zaměstnavatele
 • Práva a povinnosti zaměstnance
 • Pravidelné bezplatné poskytování OOPP
 • Typické pracovní úrazy na pracovišti 

Více o školení BOZP v Brně

Školení BOZP v Brně

 • Vstupní školení BOZP
 • Periodická školení BOZP
 • Školení práce ve ve výškách
 • Školení řidičů referentských vozidel
 • Školení požární ochrany

Školení BOZP Brno

Obsah školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je závislý na typu pracovního prostředí a na tom, jaké pracovní činnosti bude zaměstnanec na svém pracovišti vykonávat. Podle typu pracoviště a druhu pracovních činností je možné některé body osnovy školení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci projít jen letmo, anebo zcela vynechat a jiným naopak věnovat zvýšenou pozornost a důkladně je probrat.

Zeptejte se nás na odborné dokumentace,  školení BOZP a PO zaměstnanců, revizi spotřebičů a zastupování  při kontrolách státního odborného dozoru.

BOZP a zákon

Pomoc při dodržení veškerých náležitosti se zajištěním:

 • bezpečnost na pracovišti
 • potřebné školení
 • prevence pokut

Zajišťujeme profesionální služby BOZP.

Kontakt

Školení BOZP Brno 

Příkop 843/4, 615 00 Brno

+420 777 929 770

Dále by Vás mohlo zajímat

WWW.BOZPCENTRUM.CZ